Najczęściej zadawane pytania i nasze odpowiedzi

Jak rozpocząć pracę z Artistic Toolbox?

Jesteśmy przekonani, że Artistic Toolbox to świetny zestaw narzędzi dla każdego twórcy, jednak najważniejsze są informacje o Tobie i Twoich usługach. Zanim więc rozpoczniesz pracę przygotuj i opublikuj następujące informacje dostępne dla Twoich klientów i współpracowników:

 

Uzupełnij podstawowe dane w profilu             

1. W dziale Ustawienia>Twoje konto

a. Uzupełnij swoje dane adresowe zgodnie z zaakceptowanym regulaminem. Jeśli chcesz otrzymywać fakturę na firmę, zmień swój status z Osoby na Firma oraz podaj numer NIP w polu Dane finansowe (wykorzystywane do sporządzenia faktury)

 

Uzupełnij informacje o swoich usługach

1. W dziale Sprzedaż>Twoje usługi

a. Wpisz nazwę, opis oraz zasady sprzedaży swoich usług

2. W dziale Sprzedaż>Brief       

a. Dodaj pytania dla klientów związane z daną ofertą 

 

Utwórz foldery, wgraj pliki

1. W dziale Pliki i foldery(ftp) >Foldery

a. Utwórz foldery

2. W dziale Pliki i foldery(ftp) >Pliki      

a. Wgraj pliki

 

Udostępniaj oferty, briefy, pliki, foldery ftp, faktury

Każdą ofertę, brief, plik, folder ftp oraz fakturę możesz udostępnić. W tym celu skorzystaj z akcji "Udostępnij" na liście elementów. Wpisz adres email osoby, której chcesz udostępnić dany element i zapisz. Osoba ta otrzyma link do strony z tym elementem.

 

Co zyskuję dzięki zainwestowaniu w Artistic Toolbox?

Każda dobra inwestycja powinna się zwrócić, dlatego jednym z głównych celów Artistic Toolbox jest optymalizacja kosztów oraz czasu poświęcanych na pozyskanie, wykonanie i rozliczenie zlecenia.

Dzięki narzędziom Artistic Toolbox pomagamy eliminować niepotrzebne i archaiczne działania na każdym etapie procesu tworzenia działa, jak np. zbyt częste spotkania mające dookreślić zakres zlecenia, rozmowy telefoniczne w celu akceptacji etapów projektu, przesyłki kurierskie ze zbyt dużymi plikami źródłowymi i przeniesienie ich do pojemnego i otwartego cały czas warsztatu wirtualnego.

 

Jaki działania wspiera Artistic Toolbox?

AT wspieraja bardzo powszechny i ważny proces dla wielu podmiotów branży kreatywnej. 

 

Celem procesu jest dostarczenie zamówionego produktu w jak najkrótszym czasie, odpowiadającego wszystkim wymogom Klienta, przy wykorzystaniu jak najmniejszych środków (finansowych i poza finansowych) i przy wykorzystaniu całej dostępnej wiedzy zespołu pracowników Wykonawcy i Podwykonawców.

 

Aktualnie proces ten odbywa się przeważnie przy zastosowaniu:

    * narzędzi wielu dostawców, na różnych etapach jednego spójnego procesu

    * kilku narzędzi na tym samym etapie kupna<->sprzedaży

    * połaczenia wielu narzędzi onlinowych (email, ftp, www) oraz offlinowych (wydruki, płyty,kurier, poczta) i tych klasycznych jak: spotkania, rozmowy telefoniczne, notatki, briefy, szkice, itd.

    * niezoptymalizowanych pod kątem faktycznej przydatności

 

powodując:

    * wzrost nakładów finansowych,

    * duże straty czasu wykorzystywane często na potwierdzanie informacji i wyjaśnianie niespójności, niezrozumienia wytycznych,

    * braku porządku w dokumentacji projektu, tj. spotkań roboczych, telefonów, faksów, kurierów, w najlepszym wypadku poczty elektronicznej i ftp. 

 

a w efekcie skutek odwrotny od zamierzeń:

    * zamiast oszczędności  czasu mamy jego marnowanie

    * zamiast zwiększenie produktywności mamy podwojenie ilości działań

    * zamiast zysków mamy wydatki, koszt obsługi klienta wzrasta

 

Dla kogo zostały stworzone narzędzia serwisu ArtisticToolbox?

Artistic Toolbox został stworzony dla wspracia działalności trzech podmiotów: Klienta (oraz jego pracowników) zamawiającego wykonanie określonego produktu u Wykonawcy (oraz jego pracowników), który korzysta z pomocy Podwykonawcy (oraz jego pracowników). 

Artistic Toolbox został zaprojektowany z myślą o wsparciu działań przedstawicieli branży kreatywnej - twórców (projektantów graficznych, fotografów, twórców wideo, muzyków) oraz ich klientów, podwykonawców i pośredników (agencji reklamowych, studiów graficznych, fotograficznych, drukarń, itp.).

Artistic Toolbox wspiera działania pojedynczych osób oraz całych zespołów kreatywnych złożonych z twórców, podwykonawców oraz osób po stronie klienta odpowiedzialnych za decyzje na kluczowych etapach projektu (brief, uwagi do dzieła).

Ładowanie, proszę czekać...